Özellikle ekim sonu ve mart ayları arasında görülen dünya genelinde milyonlarca insanı etkisi altına alan influenzanın çocuklarda kalp kasını etkilediğine dikkat çeken Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, çocukları erken yorulan ailelere uyarılarda bulundu.

Nadir görülen iltihabi bir kalp kası hastalığı olan miyokarditin kalp kası hastalıklarının yüzde 25’ini oluşturduğunu ve miyokarditin virüs enfeksiyonlarının altında yatan en önemli sebeplerin başında geldiğini ifade eden Beykent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, “Influenza çocuklarda kalp kasını etkiliyor ve miyokardite yol açabiliyor” diye konuştu.

BU SEMPTOMLARA DİKKAT

Ateş yüksekliği, bulantı, kusma, öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı gibi klasik semptomların influenzayı oluşturduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat, “Bazı hastalarda klasik semptomların dışında farklı bir seyir de söz konusu olabilir ve hastalık, kalp kasını etkileyerek miyokardit tablosuna da neden olabilir. Kalp kasının bu hastalıktan etkilendiği hastalarda hastanın yaşına göre değişen farklı semptomlar söz konusu olur. Örneğin bebek yaştaki bir hastada, emerken erken yorulmayla birlikte beslenme zorluğu, hızlı nefes alıp verme, solukluk, aktivite azlığı ya da tam tersine şiddetli huzursuzluk gelişebilir” ifadelerini kullandı.

Tuğçin Bora Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biraz daha büyük ve kendini ifade edebilen çocuklarda ise göğüs ağrısı, çarpıntı, fiziksel aktiviteler sırasında erken yorulma gözlenebilir. Bu durumlarda yapılacak olan ise derhal bir çocuk doktoruna başvurulması ve hastanın tüm yönleriyle yeniden gözden geçirilmesi, miyokardit lehine bulguların olması halinde ise Çocuk Kardiyoloji tarafından hastada ileri inceleme yapılması önerilir.”

“TETKİK PLANLAMASI ÖNEMLİ”

Miyokardit tanısında hastayı değerlendiren hekimin, viral hastalık döneminde kalp kasının da etkilenebileceğini düşünmesi ve buna yönelik tetkik planlamasının oldukça önemli olduğuna değinen Polat, “Bu aşamada miyokardit lehine semptomları olan hastalarda ilk planlanacak olan bazal tetkikler elektrokardiyografi (EKG) ve kalp kası enzimleridir. Bu testlerden sonra kanda kalp kası enzimlerinin yüksek sonuçlandığı ya da EKG’de anormallik saptanan hastalarda ise mutlaka bir Çocuk Kardiyoloji değerlendirmesi gerekli olacaktır. Kanda kalp kası enzimlerinin yüksek saptanması, EKG’de ya da Ekokardiyografik incelemede miyokardit ile uyumlu patolojilerin tespit edilmesi durumunda ise hasta miyokardit kabul edilerek hastaneye yatırılmalı ve yakından takip edilerek gerekli tedavilere başlanmalıdır” dedi.

“ÇOCUKLARIN ŞİKÂYETLERİ İYİ GÖZLENMELİ”

Tanının fark edilmemesi, zamanında gerekli tedavilerin ve takiplerin yapılamaması durumunun hastada yaşamsal açıdan önemli sıkıntılara sebep olacağını söyleyen Polat, “Sonuç olarak grip hastalığı olan süreç içerisinde bir taraftan ailelerin çocuklarının şikâyetlerini iyi gözlemlemeleri ve klasik grip semptomları dışında bir seyir olması halinde hızlıca ilgili hekime yeniden başvurulması, diğer taraftan da çocuk hekimlerinin ya da aile hekimlerinin ihtimal miyokardit açısından farkındalıklarının artması ve miyokardit şüphesi olan hastaların ise gecikmeden Çocuk Kardiyoloji hekimlerine ulaştırılması hayati önem taşımaktadır” uyarısında bulundu.

Share:

administrator

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir