Genel Yaşam

Dijital toplum kuruluşları ve sosyal sermaye kitap oldu

Akademisyen Dr. Harun Özalp, “Dijital Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sermaye” adını verdiği kitapta, sosyal sermaye olgusunu sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya bağlamında ele aldı.