Akademisyen Dr. Harun Özalp, “Dijital Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sermaye” adını verdiği kitapta, sosyal sermaye olgusunu sivil toplum kuruluşları ve sosyal medya bağlamında ele aldı. Özalp, hazırladığı araştırma kitabında Ahbap Platformunun Twitter üzerinden yaptığı paylaşımların sosyal sermayeye katkısını ölçtü.

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü’nde görev yapan Dr. Harun Özalp, dayanışmaya ve yardımlaşmaya dayalı bir sivil toplum kuruluşu olan Ahbap Platformu’nu inceledi. Literatürde farklı tanımları olan sosyal sermaye olgusunu “bir toplumun/topluluğun yaşanılabilirlik bakımından niteliği” tanımıyla ele aldığını belirten Özalp, “Sosyal sermayesi yüksek bir topluluk; belirli norm ve değerlerin çoğunlukça benimsendiği, güven ve memnuniyetin yüksek olduğu, iş birliği eğiliminin yüksek olduğu, toplum çıkarının birey çıkarından önde tutulduğu vb. özelliklere sahip bir topluluktur. Bu bakımdan bir toplulukta sosyal sermayenin yükselmesi de güven, memnuniyet, norm ve değerler, toplum çıkarını önceleme gibi bilincin topluluk üyelerinde bilişsel ve davranışsal düzeyde oluşmasına bağlı” ifadelerini kullandı.

“Güven, iş birliği, memnuniyet değerleri ölçüldü”

Sivil toplum örgütlerinin toplumda güven, memnuniyet, iş birliği gibi unsurların geliştirilmesi ve toplumun genel sosyal sermayesinin artırılması bakımından önemli oluşumlar olduğunu söyleyen Özalp, “Bu bağlamda bu kitap; büyük oranda sosyal medya (Twitter) temelli olarak oluşan ve faaliyetlerini de buradan sürdüren, bu anlamda öncü olan AHBAP platformunun, ana mecrası Twitter’daki paylaşımlarıyla sosyal sermayeye karşılık gelen bir değer üretip üretmediğini anlamayı, yani toplumda ve bireylerde; “güven, iş birliği, memnuniyet” gibi sosyal sermayenin göstergeleri olan değerleri oluşturmaya yönelik performansını ortaya koymayı amaçlamıştır” dedi.

“AHBAP içerikleri sosyal sermaye artırıcı nitelikte”

Ortaya çıkan sonuçlarla ilgili konuşan Özalp şu ifadeleri kullandı:

“AHBAP platformu Twitter içeriklerinin ciddi manada sosyal sermaye artırıcı nitelikte olduğunu, yani toplumdaki güven, hoşnutluk, iş birliği, toplumsal çıkar bilinci gibi unsurları yükseltecek niteliklere sahip içerikler olduğunu ortaya koymaktadır. Takipçilerle yapılan görüşmeler de bu içeriklerin işlevselliğini destekler/kanıtlar nitelikte sonuçlar vermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda toplumla bütünleşme noktasında Ahbap kadar başarılı olabilmeleri için diğer benzer STK’lar için de öneriler getirilmiştir.”

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir