İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 5’inci Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. ‘Orta Doğu’da Tarih ve Kimliği Yeniden Okumak’ konulu sempozyum kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek. Sempozyum, İGÜ ve Türk Tarih Kurumu ortaklığıyla düzenleniyor.

‘Medya ve Barışın Dili’ , ‘Güç, Otorite ve Barış’, ‘Devrimler, Darbeler ve Siyasal İstikrar’, ‘Din, Mezhepler ve Dini Anlayışlar’, ‘Arap Baharı, Siyasal ve Toplumsal İstikrar ve Barış’ gibi başlıklarda oturumların gerçekleşeceği sempozyum, 9 Nisan – 11 Nisan arasında tüm katılımcılara açık olacak.

“ORTADOĞU’DA TERÖR VE DEMOKRATİKLEŞME SORUNLARI YÜKSELİŞTE”

Orta Doğu’nun, gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadelesi sebebiyle uluslararası politikanın ilgi odağı haline geldiğini belirten İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şenol Durgun, “Bölgede farklı etnik grupların bir arada bulunması, ‘terör’ ve ‘demokratikleşme’ sorunlarının yükselişi, bölgesel-küresel güçlerin bölgede etkinlik mücadelesinde olması, Orta Doğu’ya yönelik akademik çalışmaların da artmasına neden olmuştur. Ancak bu çalışmaların daha çok ulus-devlet, modernleşme gibi Batılı veya Batı içinde doğmuş kavramları kullanıyor oluşu, bölgenin özgün dinamiklerinin, politik fay hatlarının ve kimliksel zenginliğinin gözden kaçırılmasına sebebiyet vermektedir. Bu da bölgenin özgün şartlarına göre tasarlanacak ve bölgede kalıcı barışı tesis edecek politik, ekonomik, toplumsal ve fikirsel zeminin inşasını güçleştirmektedir” dedi.

“ÇALIŞMALAR BÖLGEYE ÖZGÜN OLMALI”

Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olduğunu dile getiren Durgun, “Bölgeyi kavramak için salt Batı’da üretilen teorik birikimin kullanılması yahut gelişmiş ülkelerin tarihsel gelişimlerinin parçası olmuş unsurların doğrudan bu bölgeye uyarlanmasının yeterli olmayacaktır. Bölgenin istikrarlı ve huzurlu hale getirilmesi için uyarlama anlayışların ötesinde, bölgenin özgünlüğünü dikkate alan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır” diye konuştu.

“KALICI BARIŞIN TESİSİNİ SAĞLAYACAK YENİ OKUMALAR YARATACAĞIZ”

Bu doğrultuda sempozyumu düzenleyeceklerini belirten Prof. Dr. Şenol Durgun, “Gerek Türkiye, gerekse Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalardan seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla sempozyumda, Orta Doğu’daki tarihsel dinamikleri; Orta Doğu halklarının kimlik oluşum süreçlerini; ulus-devlet ve modernleşme çerçevesiyle yapılan değerlendirmelerin neden olduğu çatışmaları; Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesisini sağlayacak yeni bir tarih ve kimlik okuması yaratma maksadıyla irdelemeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

5’inci Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu bildiri özet gönderimi için son tarih ise 11 Şubat’ta^.

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir