Türkiye’nin yıllık 254 milyar dolarlık hacme ulaşan ihracatını eğitimli kadrolarla daha yukarı taşımak için uzun yıllardır yoğun efor harcayan Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile iş birliğine yeni bir halka ekledi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 2023-2024 öğretim yılında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Destekleri ile Dahilde İleme Rejimi konularını içeren dersler müfredata eklendi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Kavram Meslek Yüksekokulu’nun faaliyetleriyle ilgili sunum yaparak, “Sektörlere nitelikli ara eleman yetiştiren bir kurumuz. Gençlerimizi sektörlerin beklentisine uygun ve uygulamaya yönelik yetiştiriyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile iş birliğimiz teorik birikimin realiteye dönüşmesi adına çok önemli. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile devlet destekleri dersini üç saat olarak ikinci yarıyıl zorunlu olmak üzere dahil ettik. Sektörler piyasayı bizden çok daha iyi biliyor, uygulamanın içindeler. Dış ticaret ve lojistik programımızda Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) çok değerli katkıları olacak” dedi.

“Staj yapmalarına imkân sağlıyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı İ. Cumhur İşbırakmaz, “İşgücünün niteliğinin üretimin, ihracatın beklediği işgücü ile örtüşmesi, dış ticaret firmalarının kalifiye personel ihtiyacına cevap verecek hale gelmesi bizim nihai hedefimiz. Bunun için gerek bakanlıklarımız gerek üniversitelerimiz ile yakın temas halindeyiz. Gençlerimizin staj süreçlerine, mezun olacak öğrencilerin istihdamına destek olurken, başarılı öğrencilerimize burs imkânı sunuyoruz. Bu noktada İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda okuyan gençlerimizin mesleki beceri edinebilmesi için Birliğimizde ve Ege İhracatçı Birlikleri’ne (EİB) üye ihracatçı firmalarda da staj yapmalarına imkân sağlıyoruz” diye konuştu.

“Müfredatın şekillenmesinde çok yol kat ettik”

İngilizce dil eğitiminin yanı sıra ikinci dil olarak Çince eğitimin müfredata girmesine destek olduklarını vurgulayan İşbırakmaz, “Geçtiğimiz dönemde pilot okul olarak belirlenen İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde dış ticaretle ilgili konuların yanı sıra, İngilizce dil eğitimi ve ikinci dil olarak Çince eğitimin müfredata girmesine destek olmuştuk. İhracatçılarımızın beklentilerinin istikâmetinde müfredatın şekillenmesinde çok yol kat ettik. Şimdi de İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile iş birliğimize yeni bir halka ekleyerek müfredata devlet yardımları ile ilgili yeni başlıklar dahil ettik. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ile Birliğimiz arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde 2023-2024 öğretim yılında Ticaret Bakanlığımız tarafından verilen İhracata Yönelik Devlet Destekleri ile Dahilde İşleme Rejimi konularını içeren dersleri müfredata ekledik” şeklinde konuştu.

“Uzun yıllardır büyük mesai harcıyoruz”

2022 yılından bu yana 21 bin 424 dosyayı sonuçlandırarak 563 milyon liralık devlet desteğine aracılık yaptıklarını dile getiren İşbırakmaz, “Bu derslerde, şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması, tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması , markalaşması ve ihracatımızın sürdürülebilir artışına katkı sağlayan devlet desteklerinin mevzuatı, şirketlerin bu desteklere nasıl başvuracağı, doğru evrakın hazırlanması gibi konular bizzat sekretaryanın ilgili şubelerinde yer alan uzmanlar tarafından öğrencilere anlatılacaktır. İhracatçıların devlet desteklerinden azami seviyede yararlanmaları için uzun yıllardır büyük mesai harcıyoruz” dedi.

Toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 40’ının Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirileceğini açıklayan İşbırakmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmayı, ihraç pazarlarımızı geliştirmeyi, ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmeyi, sürdürülebilir ihracat artışı sağlamayı amaçlayan Dahilde işleme rejimi hakkında mevzuat bilgisi, Dahilde İşleme İzin belgesi alım işlemlerinden kapatma işlemelerine kadar tüm süreçler uygulamalı örnekleri ile anlatılacaktır. Tüm sektörden şirketlerin ihtiyaç duyduğu Devlet destekleri ve Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgiye sahip eleman ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz.”

“Katma değerli ihracatımızı artıracağını biliyoruz”

Cumhur İşbırakmaz, “Birçok sektörde mesleki eğitimin üniversite programlarına dâhil edilmesi ve mesleki yeterlilikle ilgili çalışmalarımız var. Mesleki eğitimi güçlendirerek, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştirmenin katma değerli ihracatımızı artıracağını biliyoruz. İlerleyen dönemde bu önemli iş birliğimizi daha üst noktalara taşıyacağımızı ümit ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir