Sağlıksız ailelerin varlığının sağlıksız toplumu oluşturduğunu ifade eden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Ailelerin sağlığının bozulması tüm toplumun sağlığının bozulması anlamına geliyor” dedi.

Sağlıklı ailelerin sağlıklı toplumun temelini oluşturduğunu belirten Dr. Nurten Elkin, “Aile, toplum ile birey arasındaki bağı sağlama görevini üstlenen ve toplumun devamını sağlayan sosyal bir kurumdur. Ailenin işlevleri, biçimi veya özellikleri zaman içinde değişime uğrasa da aile, tüm toplumlarda tarih boyunca var olmuştur. Toplumun ilk ve doğal çekirdeği olan aile hem bireyin bedensel, entelektüel ve ahlaki gelişiminin doğal koşullarını sağlar hem de toplumun temel yapı taşlarını oluşturur. Çocuğun yetiştirilmesi, eğitilmesi ve toplumun sağlıklı bir üyesi haline getirebilmesi için en uygun ortam ailedir” ifadelerini kullandı.

“AİLE ÇOCUĞU GELECEĞE HAZIRLAMADA EN ETKİLİ KURUM”

Toplumların temel değerlerini aile aracılığı ile yeni kuşaklara aktardığını söyleyen, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin şu ifadeleri kullandı:

“Anne ve baba, çocuğa beslenme, barınma, korunma ve öğrenim imkânı sunmakta; çocuğa yeterince ilgi, sevgi ve şefkat göstererek, ihtiyaçlarını yerinde ve zamanında karşılayarak çocukta güven duygusunun temelini atmakta ve yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olmaktadırlar. Bu noktadan hareketle, ailenin çocuğu geleceğe hazırlamada en etkili kurum olduğu söylenilebilir.”

“AİLE ÜYELERİ BİRBİRİNİ DESTEKLER VE ONAYLAR”

Aile sağlığının tanımını yapmanın mümkünken, sağlıklı ailenin tanımını yapmanınsa oldukça güç olduğuna değinen Dr. Elkin, “Literatürde sağlıklı aile başarılı aile olarak tanımlanmaktadır. Ancak temel olarak sağlıklı ailenin birtakım özelliklerinden bahsetmek mümkündür” dedi.

Sağlıklı ailenin üyeleri arasında iyi bir iletişim olduğunu belirten Dr. Elkin, “Aile üyeleri birbirini destekler ve onaylar. Aile üyeleri rol, görev ve sorumluluklarının farkındadır. Aile üyeleri birbirine güvenirler. Ailede neşe vardır boş zamanlar birlikte paylaşılır. Toplumsal yaşamdaki doğru ve yanlışlar öğretilir. Ailenin sahip olduğu gelenek ve görenekleri vardır. Aile üyeleri birbirinin mahremiyetine saygı duyarlar. Aile içi sorunlar, krizler birlikte çözülür” diye konuştu.

“AİLE GÜÇ BİRLİĞİDİR”

Ailenin aslında bir güç birliği olduğuna vurgu yapan Dr. Elkin, “Ailelerin sağlığının bozulması tüm toplumun sağlığının bozulması demektir. Ailenin yaşam döngüsü içinde karşılaşabilecekleri sorunlarda güçlü oldukları baş etme mekanizmalarını kullanmaları fakat bunların yetersiz kaldığı durumlarda her türlü profesyonel danışmanlık almaları tüm aile bireylerinin ve özellikle de çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları açısından önemli ve hatta gereklidir” dedi.

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir