Nanoyapılar konusunda uzman, uzay araştırmalarıyla dünyada öncü akademisyenler arasında gösterilen Doç. Dr. Doğan Erbahar’ın yaşamın kökenlerini araştırdığı ‘NanoSpace’ adlı bilimsel projeye AB’den destek geldi. Araştırma, 37 ülkeden 118 bilim insanını bir araya getirecek.

Doç. Dr. Doğan Erbahar’ın önericileri arasında bulunduğu “Carbon Molecular Nanostructures in Space” (Uzaydaki Karbon Moleküler Nanoyapıları) isimli Avrupa Birliği COST (Cooperation in Science and Technology) aksiyonunun desteklenmesi onaylandı. 2022 yılının sonbaharında başlayacak ve 4 yıl kadar sürecek olan ‘NanoSpace’ kapsamında karbon nanoyapıların uzaydaki miktarı, oluşum mekanizmaları, astrokimya ve astrobiyolojideki rollerinin araştırılması hedefleniyor.

Nanoyapılar üzerine uzmanlığa sahip olan Doç. Dr. Doğan Erbahar uzaydaki fullerenler konusundaki araştırmaların dünyadaki öncüleri arasında yer alıyor. 2015 yılında fulleren moleküllerinin uzayda bol miktarda bulunduğunun keşfedilmesinin yeni bir araştırma sahasının ortaya çıkardığını vurgulayan Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Doğan Erbahar o tarihten beri Avrupalı meslektaşları ile üzerinde çalıştıkları fikirlerin filizlenip giderek disiplinlerarası bir karaktere büründüğünü ve bunun neticesinde bir COST aksiyonu önerisi hazırladıklarını dile getirdi.

“YAŞAMIN KÖKENLERİ ÜZERİNDE ROL OYNAMIŞ OLABİLİR”

Aksiyon önerilerinin desteklenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Doç. Dr. Doğan Erbahar hâl-i hazırda yüksek lisans danışmanlığını yürüttüğü ve Doğuş Üniversitesi bünyesinde bursiyer olarak çalışan Eftal Gezer ile birlikte fulleren moleküllerinin yaşamın kökenleri üzerinde oynamış olabileceği rolü araştırdığını belirterek bu aksiyonun araştırmaya çok büyük bir sinerji katacağını belirtti.

COST AKSİYONU NEDİR?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen COST aksiyonları akademiden KOBİ’lere, kamu kuruluşlarından özel kurumlara kadar uzanan geniş bir yelpazeden gelen araştırmacıları ve yenilikçileri bir araya getiren disiplinlerarası araştırma networkleri olarak işlev görüyor. Yeni gelişen alanlar da dahil olmak üzere bütün bilimsel ve teknolojik disiplinlere açık olan COST aksiyonları Avrupa ülkelerinden bilim insanlarının seçtikleri bir konuda yapacakları araştırmaları yürütmeleri için 4 yıl kadar süre ile aktif bir ortam yaratıyor.

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir