Uzaktan eğitimde aile katılımının da önemli olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Ebeveyni desteklemek çocuğu desteklemenin en iyi yoludur” dedi.

Uzaktan eğitimde aile katılımının önemi hakkında Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu açıklamalarda bulundu. Öğrenme kayıplarının önüne geçmede kolektif etkinin önemine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Derya Kavgaoğlu, “Özellikle maddi kaynakların organizasyonu ve fiziksel altyapı eksikliği politik ve sosyo – ekonomik düzlemde müdahale gerektirir. Politika yapıcıların, üniversitelerin bilhassa eğitim fakültelerinin, proje koordinatörlüklerinin ve sermaye sahiplerinin hissedecekleri etik ve sosyal sorumluluk, sosyal fayda için girişecekleri iş birliği, geliştirme süreçlerine değer ve güç katacaktır” şeklinde konuştu.

“SOSYAL DESTEK ELZEM”

Öğrenme kayıplarının asgariye indirilmesi için tavsiyelerde bulunan Kavgaoğlu, “Nihai tüketici konumundaki öğrencilerin, onlarla etkileşim halinde olan öğretmenlerin ve en önemlisi de ailelerin etki alanları dâhilinde sisteme doğrudan müdahale edebilecekleri noktalar vardır. Anne ve babaların çocuklarının eğitim ve gelişimlerine destek olmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilecek “aile katılımı” bu noktada kritik bir rol üstlenmektedir. Çünkü böyle bir katılım ailenin çocuğun eğitimine bilinçli olarak dâhil olmasını gerektirir ve başta çocuk olmak üzere tüm eğitim paydaşlarının yararını maksimize eden bir süreçtir. Özellikle pandemi sonrası henüz içsel denetim kazanamamışken sanal sınıfları deneyimleyen temel eğitim öğrencileri için böyle bir sosyal destek elzemdir” ifadelerini kullandı.

“DUYGULARLA İLİŞKİLENDİRİLEN ÖĞRENMELER DAHA KALICI”

Ebeveyni desteklemenin çocuğu desteklemenin en iyi yolu olduğuna vurgu yapan Kavgaoğlu, “İlköğretim döneminde destekleyici ilişkiler önem kazanır. Bu nedenle eğitim kurumları ailelerin çocuk üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Son dönemlerde yapılan araştırmalar duygularla ilişkilendirilen öğrenmelerin daha kalıcı ve etkili olduğunu göstermektedir. Bu anlamda günümüzde hala sıklıkla rastladığımız geniş ailelerde çocukların mutlu paylaşımlar yaptığı büyük anne, büyük baba gibi alternatif aile bireyleri de bu gelişimin bir parçası olarak desteklenebilir. Aile-okul iş birliğini sağlayabilmeleri için öğretmenler aile katılımı etkinliklerine sıklıkla yer verebilir. Çocukların olumlu öğrenme deneyimlerini artırmak üzere okul ile ev arasındaki süreklilik teşvik edilebilir. Eğitim kurumu-öğretmen-aile ve çocuğun bir araya getirilmesi için dijital oryantasyon programları tasarlanabilir, interaktif dijital aile rehberliği verilebilir, gerek akademik gerekse sosyal açıdan destekleyici dijital platformlardan yararlanılabilir” dedi.

Kavgaoğlu şöyle devam etti;

“Çocuğun içinde bulunduğu aile, sosyo-kültürel ortam onun yakınsal gelişim alanına dâhildir. Yakınsal gelişim alanı, problem çözmede çocuğun mevcut zihin yapısı ile yardım alarak ulaştığı zihin yapısı arasındaki farktır. Çocuğun bu yakınsal gelişim alanı içinde yetişkinle (aileyle) iletişim halinde olması ve alacağı nitelikli yardım tek başına ortaya koyacağı performanstan çok daha fazlasına ulaşmasını sağlayacaktır.”

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir