Havuz kaynaklı enfeksiyonlar hakkında bilgi veren Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, “Havuz kaynaklı enfeksiyonlara genellikle parazitler (yüzde 43,6) sebep oluyor. Viral etkenler olarak da genellikle adenovirus, hepatit A, norovirus ve ekovirüs tespit ediliyor” dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, yüzme havuzlarını sağlık açısından değerlendirdi.

HAVUZ KAYNAKLI SALGINLARDA DIŞKI KAYNAKLI PARAZİT TEHLİKESİ

Havuz kaynaklı enfeksiyonlara genellikle parazitlerin sebep olduğunu söyleyen Dr. Elkin, “Shigella ve Escherichia coli yüzme havuzlarından kaynaklanan salgınlardan sorumlu olabiliyor. Shigella kaynaklı salgınlarda diyare, ateş ve bulantı gözlenirken; E. coli kaynaklı salgınlarda kanlı diyare, hemolitik üremik sendrom (genellikle küçük çocuklarda ve yaşlılarda hemolitik anemi ve akut böbrek yetmezliği gelişimiyle karakterize hastalık), kusma ve ateş gözlenebilir. Giardia ve Cryptosporidium havuz kaynaklı salgınlarda önemi gittikçe artan dışkı kaynaklı parazitlerdir” ifadelerini kullandı.

Yüzme havuzları ve benzeri ortamlardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının üç grupta değerlendirildiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, “Bunlar boğulma ve yaralanmalar, mikrobiyolojik riskler ve çeşitli kimyasallara maruz kalma şeklindedir. Suda boğulmalar, dünyadaki en sık ölüm nedenlerinden birisidir. Her suda boğulma olgusu ölümle sonuçlanmamakla birlikte, bazı bireylerde ise ömür boyu devam edebilecek kalıcı sağlık sorunları ile sonuçlanabilir” dedi.

Dr. Elkin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Suda boğulmalardaki; prognozu etkileyen en önemli faktörler, kısa süre içinde ve etkin bir kurtarma ve ilkyardım uygulanabilmesi ve sonrasında iyi bir hastane tedavi programının uygulanabilmesidir. Boğulmalar daha çok küçük çocuklarda izlenmekte ve topluma açık yüzme havuzlarından ziyade evlerdeki bireysel yüzme havuzu ve benzeri ortamlarda görülmektedir.  Buradaki temel nedenin de bu ortamların ebeveynler tarafından güvenli kabul edilerek çocukların kontrolünü aksatmaları olduğu düşünülüyor.”

SALGINLARIN EN ÖNEMLİ NEDENİ DEZENFEKSİYON UYGULAMALARININ YETERSİZLİĞİ

Havuz suyu sıcaklığı ile ilgili düzenlemelerin özellikle sağlık sorunu olanlar, hamileler ve çocuklar için önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Elkin, yüzme havuzlarından kaynaklanabilecek mikrobiyolojik risklerin genellikle suyun havuz kullanıcılarının dışkısıyla kontamine olmasından kaynaklandığını belirterek, “Bunun yanı sıra kullanılmakta olan suyun kaynağından itibaren kontamine olması da söz konusu olabilir. Havuz sularındaki patolojik mikroorganizmaların diğer bir kaynağı da insan kaynaklı çöplerin havuza veya çevresine dökülmesidir. Ancak mikrobiyolojik kontaminasyonun kaynağından bağımsız olarak, havuz kaynaklı mikrobiyolojik salgınların en önemli nedeni dezenfeksiyon uygulamalarının yetersizliğidir” diye konuştu.

Dr. Elkin, yüzme havuzları ve benzeri ortamların toplumun sağlığını tehdit edebilecek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik çeşitli riskler içerebileceğini ve bu ortamların kontrol ve düzenlemesine yönelik uygulamaların koruyucu sağlık hizmetleri içinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir