Pandemi döneminde dijitalleşmenin bütün sektörlerde kaçınılmaz bir gereklilik olarak hız kazandığı ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek, toplamda 10 akademisyenle birlikte hazırladıkları “Dijital Yönetim Pazarlama Medya” adlı kitapları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 pandemisi sebebiyle dijitalleşmenin öneminin yadsınamayacak derecede arttığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek, “İşletmelerin değişen bu sürece hızla adapte olmaları büyük önem arz ediyor. 2000’li yıllarda hızla gelişim gösteren, 2020’nin beraberinde getirdiği pandemi nedeniyle de işletmelerin sürdürülebilirliği açısından neredeyse şart olan dijitalleşme, “Dijital Yönetim Pazarlama ve Medya” kitabının ana fikrini ve temelini oluşturuyor” dedi.

“İLK BİLİMSEL KİTAP”

Kitabın dijitalleşme ortak başlığı altında yönetim, pazarlama ve medya konularında akademisyenler tarafından kaleme alındığını ifade eden Gökçek, “10 bölümden oluşan, dijitalleşme konusunda 3 alanı aynı anda kapsayan ilk bilimsel kitap olma özelliğindeki eser, bu alanlara ilgi duyan herkese hitap ediyor” diye konuştu.

“Dijital Yönetim” bölümü altında, dijital işletme yönetiminin geniş bir açıdan ele alındığını belirten Gökçek, “Tedarik zincirinin dijitalleşmesine değinildi ve dijitalleşmenin birçok dönüşümü beraberinde getirmesi ile bireylerin örgütsel yaşamdaki yalnızlığı incelendi. “Dijital Pazarlama” başlığı altında da öncelikle dijital pazarlamanın geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi hakkında geniş kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Dijital markalaşma, dijital ve geleneksel marka güveni karşılaştırması, dijital pazarlamanın 2020 yılında en etkili stratejilerinden biri olan etkileyici (influencer) pazarlama ve dijital ticarette güncel inovasyonlar konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Kitabın son bölümü olan “Dijital Medya” başlığı altında ise, medyanın geçmişten günümüze değişen yapısı hakkında detaylı bilgiler verildi ve dijital dünyada, itibarın nasıl elde edileceği ve yönetimi üzerinde duruldu” şeklinde konuştu.

Uzmanlık dalı Yönetim, Pazarlama ve Medya olan bölüm yazarı öğretim üyeleri ise şu şekilde sıralanıyor:

“Dr. Öğr. Üyesi Sema Mercanoğlu Erin (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökçek (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Bilge Turp Gölbaşı (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Çağla Kaya İlhan (İGÜ) Arş. Gör. Onur Türker (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Parisa Alizadehfanaeloo (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Beğtimur (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi  Özge Turhan (İGÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ali Karaman (Bingöl Üniversitesi)”

Share:

administrator

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir